Category Archives: Uncategorized

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Second Soul Oy:n (jatkossa Yritys) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeksi päivitetty 28.2.2024.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja muita soveltuvia tietosuojalakeja. Käsitteellä “henkilötiedot” viitataan tässä kaikkiin luonnollista henkilöä (rekisteröityä) koskeviin tietoihin, jotka mahdollistavat suoran tai epäsuoran tunnistamisen, kuten tietosuoja-asetuksessa määritelty.

Rekisterinpitäjä

Second Soul Oy Niittaajankatu 1 a 11
00810 Helsinki
Y-tunnus 2520644-3

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viljami Tervo
viljami@siistia.fi

Rekisterin nimi
Second Soul Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään moniin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen, palveluiden tuottamiseen, turvallisuuden varmistamiseen, lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, personoituun asiakaspalveluun, markkinointiin ja riskienhallintaan. Käsittelyn oikeusperusteet vaihtelevat sopimussuhteista lakisääteisiin velvoitteisiin ja Yrityksen oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinointi ja uutiskirjeen tilaaminen perustuvat suostumukseen.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö
Yritys kerää vain olennaisia ja tarpeellisia henkilötietoja, kuten yhteystietoja, asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, asiakastapahtumatietoja, suostumuksia ja kieltoja sekä käyttäytymistietoja. Tietoja kerätään pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä, esimerkiksi sopimuksia tehtäessä, markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Lisäksi tietoja voi tulla kolmansilta osapuolilta ja viranomaisilta lainsäädännön puitteissa.

Henkilötietojen säilyttäminen
Yritys säilyttää henkilötietoja tarpeellisen ajan tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysaika vaihtelee henkilötietoryhmittäin.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja voidaan ulkoistaa alihankkijoille, ja niiden käsittely varmistetaan sopimusvelvoitteilla. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Henkilötietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus
Yritys pyrkii varmistamaan henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten palomuurein, salaustekniikoin ja pääsynhallinnoin.

Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus päästä tietoihinsa, tarkastaa niitä, vaatia tietojen oikaisua ja poistoa, pyytää tietojen siirtoa, rajoittaa käsittelyä ja vastustaa tietojen käyttöä tiettyihin tarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Oikeuksien toteuttaminen
Oikeuksien käyttöpyynnöt tehdään sähköisesti tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Valitusmahdollisuus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Muutoksen tietosuojaselosteeseen
Yritys voi päivittää tietosuojaselostetta palveluiden kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille.

Evästekäytäntö
Evästeitä käytetään verkkosivustolla parantamaan käyttäjäkokemusta. Käyttäjä voi hallita evästeitä verkkoselaimen asetuksissa. Sivusto käyttää evästeitä esimerkiksi Google Analytics -työkaluun, Facebookin sisällön jakamiseen ja kielen tallentamiseen.

Hyvin tehty työ

Hyvin tehtytyö on SIISTIÄ! Siivouspalveluille ensiarvoisen tärkeätä. Meille hyvin tehty työ tarkoittaa odotusten ylittämistä, tyytyväisiä asiakkaita, puhtaita koteja ja toimistoja.

Käytämme siivotessamme laadukkaita välineitä ja olemme tarkkoja sen suhteen, että työ tehdään huolella ja laadukkasti. Huomiomme siivotessa asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja kohteiden yksilöllisyyden. Jokaisessa kodissa on omat erikoispiirteensä ja jokaisella asiakkalla on omat mieltymyksensä. Kaikkia yhdistää kuitenkin yksi asia: arvostus laadukasta työtä kohtaan. Tämän vuoksi SIISTIÄ! panostaa hyvään laatuun, positiiviseen otteeseen ja asiakkaista välittämiseen.

Positiivinen ja ammattitaitoinen henkilökuntamme ovat valmiita palvelemaan myös teitä. Tavoitteenamme on olla aina parempi kuin nykyinen palveluntarjoajanne.

Laadukas työ on toimintamme perusta. Tämä perusta on luoto ja opittu kauan sitten ja haluamme nyt jakaa sitä asiakkaillemme. Kodin arvostaminen ja siitä huolehtiminen ovat meille arvoja jotka opimme jo pienenä. Lue koko täältä SIISTIÄ! tarina!

Joko olet kokenut sen hyvän olon tuntteen kun saavut puhtaaseen kotiisi? Meille on tärkeätä, että asiakas tuntee olonsa rentoutuneeksi ja hyväksi siivouksemme jälkeen.

SIISTIÄ! on luotetta kumppani

Luotettavuus

 

SIISTIÄ! on luotettava ja laadukas. Haluamme muodostaa pitkäkestoisia asiakassuhteita ja ylittää asiakkaittemme odotukset.

 

Olemme rakentaneet tiimimme sellaisista henkilöistä, joille asiakkaan arvostus on tärkeätä ja oman työn tulos mitataan asiakkaan tyytyväisyytenä. Pidämme huolta työntekijöistämme ja siksi vaihtuvuus on todella pientä. Pitkiä asiakassuhteita rakennetaan luottamuksen päälle ja siihen kuuluu saman tutun naaman ilmestyminen samaan kohteeseen viikosta toiseen. Näin varmistamme myös sen, että asiakassuhteen edetessä palvelu aina vain paranee kun kohde ja asiakas tulevat yhä tutummaksi. Näin ollen pystymme ennustamaan ja reagoimaan paremmin ja nopeammin erilaisiin tilanteisiin mitä varsinkin kotitalouksilla tulee väistämättä vastaan.

Toimistosiivouksissa varsinkin toimintavarmuus on tärkeätä. Luonnollisesti hyvin tehdyn työn lisäksi. Meillä on kivaa töissä, joten sairaspoissaoloja on todella harvoin. Me teemme laadukasta ja hyvää työtä, mutta hymy kasvoilla. Luotettavuus tarkoittaa myös sitä, että palvelun laatu on tasaista ja sovitut asiat hoidetaan kerralla kuntoon.